За достъп до Административния панел трябва да въведем валидни потребителско име и парола на адрес: yourwebsite.com/admin

 

Ще се отвори в нов прозорец таблото за управление.

 

За да видим секция статии, избираме „Posts” от менюто в лявата част на таблото за управление.

Ще се отвори страница където в секция „List posts” виждаме всички налични статии на нашия сайт.

 

Тук можем да редактираме или изтрием съществуващите статии. Това става от двата бутона, намиращи се в дясно от статията.


За да добавим нова статия, трябва да изберем „Add post” от подменюто в лявата част.

Ще се отвори нов прозорец с 3 раздела, където да въведем информация за новата статия.

 

В първият от тях „Main data” се въвежда Заглавието (Title) на статията, Подзаглавието (Subtitle), както и Пътя към нея (Url). ВАЖНО: в поле URL текста се въвежда само на английски, като не се оставят разстояния между думите. Вместо това думите се разделят с тире „-‘’. Това е адреса на който ще е достъпна статията. ПРИМЕР: yourwebsite.com/new-post-cls350

В този раздел се добавя и изображението на статията. За целта избираме „Select image” и прикачваме изображение към статията.

 

След като приключим с въвеждането на информация избираме бутон „Next”, който ни води към втория раздел – "Content”

 

Тук въвеждаме съдържанието на статията. Освен да напишем текста, тук има възможност за копиране и поставяне на готов текст от външен източник. Има също така различни опции за форматиране на съдържанието : добавяне на различни тагове, създаване на линк, промяна размера на шрифта, удебеляване на текст и други.

След като сме въвели нужния текст, отново натискаме бутон "Next”,който ни отвежда в третия раздел – "Metadata”

 

 

Информацията в този раздел помага статията да се индексира по- добре в уеб търсачките и така хората да намират по- лесно сайта и статията, когато търсят по ключови думи.

В раздел „Meta title” се въвежда мета заглавието на статията. То може да е същото като заглавието на статията или друго подобно. ВАЖНО: Мета заглавието трябва да е само 1 изречение.

В раздел "Meta description” се въвежда мета описание на статията. Тук с 2-3 логически свързани изречения се описва статията. ВАЖНО: Изреченията тук трябва да са съставени от думи, които се съдържат в текста на статията.

В раздел "Meta keywords” се въвеждат ключовите думи, които ще спомогнат за още по- добро индексиране на статията. ВАЖНО: Въвеждат се 10-20 ключови думи, отделени със запетая, които представят основните точки в статията и задължително присъстват в текста.

След като е въведена нужната информация, натискаме бутона „Submit” и така статията вече е създадена и видима за посетителите на сайта.